POZIV UGP

U nameri da doprinesu smanjenju društvenih konflikata i narastajućeg verbalnog i fizičkog nasilja u društvu; Imajući u vidu izražene prepreke društvenom razvoju, političko-pravnoj reformi i humanom preporodu; Smatrajući da su civilne inicijative u ovom trenutku najzdravije, najdelatnije i najkredibilnije tkivo