Ako institucije rade svoj posao kako treba, poštujući Ustav i  slovo zakona, ako su izbori za predstavnike građana sprovedeni u skladu sa svim propisima, u fer, poštenim i jednakim uslovima za sve, (kako pre izbora – tokom kampanje, preko pristupa medijima do prikupljanja potpisa – tako i tokom samog procesa sprovođenja izbora i kasnije obrade prikupljenih glasova), ako smo na taj način dobili zvanično izabrane predstavnike građana, od kojih se doduše već tradicionalno većina sa vrha liste odrekne poverenog mu poverenja, jer su tu bili više kao neki Trojanski konj, neminovno je ne zapitati se čemu sada ova novina nazvana “građanska stolica”. Ono što inicijatorima ove ideje kao da nije jasno jeste da građanima ne pripada jedna stolica, oni ih u skupštini opštine Bečej imaju 36! Imaju 36 stolica na kojima sedi 36 njihovih predstavnika koji su tamo da zastupaju interese građana, da pričaju sa njima van skupštine, da prenose pitanja i mišljenja građana za govornicom skupštine, da ne dižu ruku kako je u stanačkim prostorijama dogovoreno, da budu predstavnici građana opštine Bečej, a ne predstavnici svoje stranke.

I kao što građanima ne pripada jedan DEO budžeta o kojem se, kao bajagi, oni nešto pitaju a čiji je iznos potpuno proizvoljno odredio neko iz izvršne vlasti, nego je CEO budžet njihov jer su ga oni i napunili, tako i ova stolica zapravo nije “građanska” nego treba da posluži kao privid demokratije. To je dimna zavesa iza koje se pokušavaju sakriti činjenice da u sadašnjem sazivu skupštine nema nijednog predstavnika opozicije, da se sednice od 40 i više tačaka dnevnog reda sa vrlo bitnim odlukama završavaju tek za onoliko vremena koliko je potrebno da glavni glumac pročita svoj scenario i ispoštuje formu, da se opravdaju naknade za odbornike, tehničke sekretare, članove i predstavnike nadležnih tela… To je poziv na audiciju za učešće u još jednom rijalitiju gde koristi ima samo režiser i par njegovih pomoćnika. 

Ako nekome i dalje nije jasno, preporučujemo da ponovo pročita prvu rečenicu ovog teksta. Odgovor je vrlo jednostavan.

Druga sezona serije “Budžet po meri građana” zove se “Građanska stolica”