Čini se da čak ni dodela studentskih stipendija, nešto oko čega bi trebalo da postoji konsenzus na nivou jedne sredine, ne može da prođe bez ozbiljnih propusta.

Detalje konkursa možete pogledati na sledeće linku: https://mojbecej.rs/objavljen-konkurs-za-studentske-stipendije/

Dakle, utvrđeno je da na teritoriji opštine Bečej postoji izričita potreba za radnom snagom određenih struka visokih studija, odnosno da ima deficitarnih zanimanja i to: diplomirani mašinski inženjer, diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirani farmaceut, profesor matematike i fizike, profesor hemije i profesor biologije.

Taksativno su navedeni uslovi koje moraju da ispunjavaju kandidati. Planom je bilo predviđeno 50 stipendija. Epilog rada komisije je rangiranje prvih 50 koji su date uslove ispunili.

Međutim, stipendije su na kraju dodeljene svim studentima koji su ispunili uslove, uz obrazloženje da su predsednik opštine i Opštinsko veće, imajući u vidu da su u pitanju studenti koji redovno studiraju i imaju dobar prosek, za potrebe stipendiranja obezbedili još 2.960.000 dinara (8.000 dinara po 10 meseci, za još 37 studenata). Novim zaključkom odlučeno je da se svim studentima koji ispunjavaju uslove dodeli stipendija.

Ovakav postupak je suprotan važećoj odluci o Budžetu (član 21), kojim je propisano da se korisnici budžetskih sredstava moraju pridržavati iznosa koji su budžetom odobreni.

U važećem budžetu, za stipendije je predviđeno 4.000.000 dinara (po 8.000 za 10 meseci za 50 studenata), dok preostali iznos od 2.960.000 dinara u važećem budžetu NE POSTOJI.

Pošto se ne može preuzeti obaveza van predviđenih sredstava u budžetu, ovo je mogući ozbiljan prekršaj  Zakona o budžetskom sistemu, koji propisuje (u članu 103) kao prekršaj odgovornog lica ukoliko stvori obaveze ili na teret računa budžeta odobri plaćanje rashoda i izdataka koji nije predviđen u budžetui za koji je propisana kazna i do 2 miliona dinara!

Potpisivanje ugovora, u tom smislu, moglo bi se razumeti kao „stvaranje obaveze“, a postavljaju se i pitanja – čemu onda cela farsa, komisija, pravilnik, rangiranje, kad na kraju izvršna vlast sve to prekrši, baci Odluku o budžetu pod noge, uzme 3 miliona i podeli okolo kako joj se ćefne. Umesto da sprovodi pravila koje je donela Skupština, izvršna vlast izmišlja stalno nova i nova pravila. To je sve samo ne vladavina prava. To je samovolja izvršne vlasti.

Činjenica da je ovako nešto urađeno da bi se dodelilo više studentskih stipendija ni na koji način ne opravdava postupke izvršne vlasti. U stvari, njeni predstavnici i računaju na to da će javnost stati u odbranu takvog postupka. Uostalom, populizam, makar on podrazumevao i otvoreno nepoštovanje osnovnih pravnih postulata, jeste zaštitni znak vladajuće koalicije.

Uz ovakvu politiku, politiku samovolje i jednostranog menjanja pravila, pitanje je da li ćemo u budućnosti uopšte imati kome stipendije da dodeljujemo, a na vama je da zaključite da li je bilo šta toga vredno.

Dugoročne posledice brzopletih / kratkoročnih odluka