Na sednici SO Bečej, koja je trajala kraće od TV kviza „Slagalica”, usvojeni su planovi JP za 2021. godinu. Napravili smo malu analizu plana JP “Vodokanal” za 2021. godinu. O materijalu koji ima 137 stranica, gle čuda, niko nije imao ništa da kaže, ni odbornici ali ni izvestilac.

Ova vlast uspela da napravi gubitak od preko 26.800.000,00 dinara, dok je ukupni dobitak svega 4.374.000,00 dinara. No, ono što iz ovog preduzećea naglašavaju, a tiče se odstupanja od njihovog plana u delu prihodi, jeste da je za to kriva neekonomična cena, dok za smanjenje rashoda zasluge preuzimaju oni svojim ekonomičnim upravljanjem. Licemerno, zar ne? Za mesečnu zaradu u iznosu samo od 153.000 dinara mesečno s pravom očekujemo od menadžmenta više.

U svom planu navode da sredstva koja su prošle godine dobili za održavanje javnih bunara (milion dinara) nisu dovoljnia za održavanje, već samo za hitne intervencije, te da je potrebno povećati broj bunara jer nemamo dovoljno vode u letnjim mesecima i pored smanjenja broja stanovništva. Takođe, napominju da je neophodno veće ulaganje u atmosfersku kanalizaciju jer smo bili svakako svedoci da kad su malo jače kiše, imamo ozbiljnih problema. Ali zato u isto vreme za održavanje dve fontane potrebno je milion dinara kao i još 250.000,00 za održavanje zalivnog sistema u centru!

Da rezimiramo, građani možda neće imati dovoljno vode u svojim stanovima, ali će zato sigurno da nam rade fontane i zalivni sistem u centru! Svoje poslovne probleme stalno pripisuju nerealno niskoj ceni vode i kanalizacije iako u tabeli koju su dali u odnosu na druge gradove ne zaostajemo mnogo ili čak uopšte, postoje neki koji imaju i manju cenu.

Zato je predsednik opštine dozvolio poskupljenje od 01.10.2020.godine i to 10% za domaćinstva, a za budžetske korisnike 5%, dok je u naseljenim mestima podignuta cena tehničke vode za 17,5% a fiksna naknada za domaćinstva svima za 30,91%. No ovo sve očigledno nije dovoljno, pa se planira za 2021. godinu još jedno povećanje za domaćinstva od 20% i za ustanove 10%. Cenu za privredu neće podizati ali navode da ovo podizanje cena u stvari rade zbog ekonomske isplativosti i zbog ujednačavanja cena svim korisnicima, što znači da neće moći kao do sad da posebno tarifiraju ustanovama, posebno privredi i građanima već svima jednako! Pošto privredi ne smanjuju a građanima podižu cenu, stiče se utisak da žele da cena m3 vode za građane bude jednaka ceni m3 vode koju privreda sad plaća, a ona iznosi 221,24din/m3. Podsećam da je sad cena za gradjane negde oko 90,00din/m3.

Još jedno poskupljenje vode od 20% u 2021.godini?