JP „Komunalac“ obavlja svoje osnovne delatnosti – zbog kojih je osnovan i zbog kojih se finasira novcem građana Bečeja – nezakonito. Posle poslednjeg zasedanja Skupštine Bečej u to nema više nikakve sumnje. Naime,  JP „Komunalac“ nije bio u stanju da se pripremi za uslove koje propisuje Uredba Vlade za obavljanje svojih osnovnih delatnosti.

Radi se o kadrovskoj strukturi i opremljenosti koja je potrebna da bi se zakonito  obavljale osnovne delatnosti „Komunalca“. Upravo je Vlada, koju poslanici vladajuće većine veličaju kad god su u prilici, donela Uredbu koju oni jednostavno nisu u stanju da sprovedu.

Na sve to Skupština Bečeja ne vidi potrebu da se kazni (ne)odgovorni direktor, samo je, i to prećutno „nagovešteno“ da je eto – JP Komunalac jedan mali nevaljalac.

A šta radi taj isti „Komunalac“ umesto da se pripremi kadrovski i organizaciono za svoje obaveze – i skutere za vozikanje po gradu, zapošljava nepotrebne izmišljene kadrove (koje Uredba ne traži). Horizontalne signalizacije nema u čitavim ulicama, sneg je „očistilo“ Sunce – avaj – sada se ponovo vide rupe… sve veće i veće. Samo da nas ne progutaju!

JP „Komunalac“ – nevaljalac