Već među prvim zasednjima skupštinskog saziva iz 2016. godine naša odbornička grupa je ukazivala na zakonsku obavezu JP da u određenom roku urade svoje kvartalne i završne izveštaje, dostave ih SO i iste objave na svojoj stranici. Objavljivanjem finansijskih izveštaja na svojim web stranicama, JP postaju otvorenija za javnost i kontrolu njihovog rada od strane građana.

Pošto UG „Samo lokalno-Bečej“ nije učestvovalo na izborima 2020. godine iz poznatih razloga, ostaje nam da i mi kao i građani povremeno prekontrolišemo rad JP upravo na ovaj način.

JP KOMUNALAC

JP „Komunalac“ na svom sajtu ima objavljen finansijski izveštaj za prvo tromesečje 2021. godine. S’ tim da im se potkrala jedna štamparska greška (na koje smo takođe često ukazivali) koja može da zbuni običnog građanina. Naime, piše da je ovo izveštaj od 01.01.2020.godine do 31.03.2021.godine, što je pogrešno. Ovaj izveštaj se odnosi na period od 01.01.2021.godine do 31.03.2021.godine.

Osvrnućemo se samo na nekoliko stvari u ovome izveštaju.

Prvo, vidimo da je preduzeće u I kvartalu poslovalo pozitivno i to je pohvalno. Ostvarilo je pozitivan bilans od 412.000,00 dinara.

Ono što ipak nije dobro jeste da je od subvencija od opštine koje su namenjene za održavanje javne rasvete i saobraćajnica od planiranih 12.865.000,00 preneto  samo nekih 50%! To može biti razlog za onako „stručno“ krpljenje rupa, ali i zašto rasveta u centru kao i mnogim drugim ulicama ne radi! Pitanje je zašto opština ne prenosi planirana sredstva i time ugrožava rad JP.

Ono što je zabrinjavajuće i što opet po ko zna koji put dokazuje naše tvrdnje da se nerealno planira, jeste reprezentacija! Planirana reprezentacija za 2020. godinu bila je 84.000,00 din. dok je realizovano ili, što bi se narodski reklo, popijeno i pojedeno na kraju godine 148.885,00 dinara

I pored ovoga JP „Komunalac“ u svom godišnjem planu za 2021. godinu planira opet 84.000,00 dinara!

Da stvar bude još gora, JP „Komunalac“ za prva tri meseca na reprezentaciju potroši 85.000,00 dinara i konstatuje: „da su potrošili iznad planiranog, ali da je plan bio vrlo skroman“?!

DOO POTISJE

Ovo preduzeće, iako DOO, ipak potpada pod zakon o JP jer je opština osnivač i vlasnik 51%, te je u obavezi da i ono postupi po ovom zakonu i objavi svoje izveštaje. Nažalost, DOO „Potisje“ ima samo izveštaje za 2020. godinu dok za 2021. godinu nismo mogli da pronađemo izveštaj na njihovom sajtu.

JP TOPLANA

Ovo preduzeće kao što svi već manje više znamo, ima ogromne probleme koje ne može da reši već duži niz godina, ali ono što zabrinjava jeste da oni nisu bili sposobni dugo da reše problem svog sajta, za koji su tvrdili da je napadnut od strane hakera. No, sad sajt nekako radi, ali zato na njemu nedostaju izveštaji.

Poslednji izveštaj koji smo mi našli na njihovom sajtu je za II kvartal 2020.godine.

JP VODOKANAL

Da li i ovo preduzeće ima problema sa sajtom ili sa radnom snagom ne znamo, ali znamo da ovo nije bio slučaj dok je naša odbornička grupa bila u skupštini opštine Bečej. Svaki izveštaj je bio vrlo pedantan i na vreme dostavljen skupštinskoj službi kao i objavljen na sajtu. Zadnji izveštaj koji smo mi pronašli je za I kvartal 2020.godine.

Da li je odsustvo opozicije ili pandemija Korona virusa uspavala rukovodstva JP ne znamo, ali ako vidimo kakve propuste ima jedino JP (Komunalac) koje je objavilo izveštaj na vreme, možemo samo da zamislimo kakva je situacija kod onih koji to nisu uradili!

UG „Samo lokalno-Bečej“ zahteva da NO JP  što pre usvoje izveštaje, da se isti dostave SO,  da SO po hitnom postupku stavi na dnevni red te izveštaje i obezbedi potpunu transparentnost u radu kako JP tako i same lokalne samouprave!

UG „Samo lokalno“ traži da se poštuje Zakon o JP posebno u članu 63:

„Javno preduzeće čiji je osnivač Republika Srbija dužno je da ministarstvu dostavlja tromesečne izveštaje o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja.

Javno preduzeće čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave izveštaj iz stava 1. ovog člana dostavlja nadležnom organu autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Izveštaj se dostavlja u roku od 30 dana od dana isteka tromesečja.“

Kao i u članu 71:

“ Javna preduzeća su dužna da na svojoj internet stranici objave:

1) radne biografije članova nadzornog odbora, direktora i izvršnih direktora;

2) organizacionu strukturu;

3) godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja, kao i sve njegove izmene i dopune, odnosno izvod iz tog programa ako javno preduzeće ima konkurenciju na tržištu;

4) tromesečne izveštaje o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja;

5) godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog revizora;

6) druge informacije od značaja za javnost.

Vlada može utvrditi i druge elemente poslovanja javnog preduzeća koji će se objavljivati, a koji su od naročitog značaja za javnost.

Takodje UG „Samo lokalno-Bečej“ traži da se utvrdi  prekršaj odgovornog lica i postupi po članu 78:

 

„Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u javnom preduzeću ukoliko:

1) javno preduzeće ne dostavi godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja u rokovima propisanim članom 59. ovog zakona;

2) javno preduzeće utroši sredstva za određene namene iznad visine utvrđene godišnjim, odnosno trogodišnjim programom poslovanja za te namene, pre pribavljanja saglasnosti na izmene i dopune godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja (član 60. stav 3. ovog zakona);

3) javno preduzeće ne dostavi tromesečni izveštaj u roku propisanom članom 63. ovog zakona;

4) javno preduzeće ne sprovodi usvojen godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja u delu koji se odnosi na zarade ili zapošljavanje (član 66. ovog zakona);

5) javno preduzeće vrši isplatu zarada bez overe obrazaca iz člana 66. ovog zakona;

5a) koristi ili mu je bilo poznato da se koriste, a ne preduzme radnje za koje je nadležan da spreči korišćenje resursa javnog preduzeća u političke svrhe suprotno zabrani iz člana 70. stav 1. ovog zakona;

6) javno preduzeće ne objavi na internet stranici podatke propisane članom 71. ovog zakona.“

Podsećamo da je UREDBA

„O POMERANJU ROKA ZA PODNOŠENJE TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA VREME VANREDNOG STANJA NASTALOG USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

(„Sl. glasnik RS“, br. 54/2020)“,  istekla i to okončanjem vanrednog stanja!

 Odluku o ukidanju vanrednog stanja

Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 65/2020 od 6.5.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

  1. Ukida se vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije, proglašeno 15. marta 2020. godine.
  2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

RS broj 19

U Beogradu, 6. maja 2020. godine

Narodna skupština Republike Srbije

Predsednik,

Maja Gojković, s.r.

Kad opozicije nema, Vlast drema!