Na 21. sednici skupštine opštine Bečej naš odbornik Milan Bokun još jednom je pokušao da objasni da Potisje doo, i ako je doo, mora da poštuje deo zakona o Javnim Preduzećima (JP). O važnosti poštovanja zakona o JP i za Potisje, i za FTO Link pričamo od početka našeg mandata, jer je to jedini način da opština i građani kao osnivači kroz jasno propisane kontrolne mehanizme u ovom zakonu imaju uvid u poslovanje ovih preduzeća.

Premda zdrava logika takav zaključak svakako nameće, citirali smo deo zakona o Javnim Preduzećima (JP) koji tačno definiše na koga se odnosi ovaj zakon i on glasi ovako (sa posebnim naglaskom na stav 3):
3. Pojam javnog preduzeća i drugih oblika organizovanja
Član 3
Javno preduzeće je preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a koje osniva Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: javno preduzeće).
Pored javnog preduzeća, delatnost od opšteg interesa može da obavlja i:
1) društvo s ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo (u daljem tekstu: društvo kapitala) čiji je jedini vlasnik javno preduzeće;
2) društvo kapitala čiji je jedini vlasnik Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, kao i zavisno društvo čiji je jedini vlasnik to društvo kapitala;
3) drugo društvo kapitala i preduzetnik, kome je nadležni organ poverio obavljanje te delatnosti.

Naravno ni ovo nije bilo dovoljno, pa smo onda došli do izveštaja Državne Revizorske Institucije (DRI) o reviziji odazivnog izveštaja „Potisja Bečej“ DOO za komunalne delatnosti koji na strani 5 u jednom pasusu, kod Subjekta revizije ( http://www.dri.rs ) kaže sledeće: “ shodno članu 3 stav 3 zakona o JP, društvo kapitala Potisje doo u obavljanju delatnosti od opšteg interesa ima isti položaj kao i JP.” To upravo znači da je i Državna revizorska institucija zaključila da se zakon o JP mora primenjivati i u Potisju.

Na 21. sednici tema dnevnog reda je bila usvajanje finansijskog izveštaja Potisja doo. Po nama je on iz gore navedenih razloga morao da sadrži i izveštaj eksternog revizora, što nije imao, ali da stvar bude još zanimljivija direktor izlazi za govornicu i tvrdi da su sve uradili na vreme i između ostalog dostavili uz finansijski izveštaj i izveštaj eksternog revizora, čak i ako nisu u obavezi, kako on reče. Cena ovog izveštaja koji se prikazuje kao eksterni je blizu pola miliona dinara. To je puno novca za nešto što navodno i ne treba da imaju. Kada je naš odbornik postavio pitanje gde im je eksterna revizija i da nam pokažu licencu lica koje je radilo tu reviziju odgovoreno je da je to dokument koji se zove “Izveštaj o obavljenoj internoj kontroli”, a da licencu nisu poneli i da nisu naivni da angažuju lice koje nema licencu. Pokazali smo rešenje iz APR-a u kojem stoji da je lice koje je, po njima, uradilo eksternu reviziju, a koju oni nazivaju izveštajem o obavljenoj internoj kontroli, registrovano pod šifrom 7022 Konsultanske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim iz Novog Sada, a to nije eksterni revizor. Državna revizorska institucija inače u odazovnom izveštaju konstatuje da je Potisje uradilo interni akt za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole pod tačkom 2.1.2. koje je takođe uradila ista firma “Biro za konsultanske usluge” Novi Sad. Ali u tački 2.2.1. konstatuje da još nije uvedena interna revizija, kao što je ni opština nije uvela. Pa sa pravom se pitamo, da li je jedan isti izveštaj o internoj kontroli pokušan da se predstavi i kao externa revizija?
Na ova pitanja budžetski inspektor je odgovorio da je svakako sve uredu i da nije bitno da li je interna ili eksterna već je bitno da IMA NEŠTO! I ako u svom izveštaju on navodi da je ovo interna kontrola!

Direktor nam je rekao da mi već duže vreme izmišljamo stvari o njemu i da nije istina da smo podatke, kako je naveo naš odbornik, skinuli sa njihovog sajta jer ga i nemaju, pa se stiče zaključak da je direktoru važniji lapsus našeg odbornika nego da li ima eksternu ili internu reviziju tj. da li lice koje je radilo ima licencu ili nema za ono što on misli da je eksterna revizija, kao i da li je potrebno dati pola miliona dinara ili ne?

Zaključak je sledeći kao i što smo tvrdili Potisje doo nije u svom finansijskom izveštaju dostavilo externu reviziju što smo dokazali da moraju, a što su direktor i predsednik skupštine opštine izjavili da ima! Iz toga proizilazi da je ovaj izveštaj morao biti povučen na doradu, kako smo i zahtevali!

Ono što nas iz sednice u sednicu zabrinjava jeste konstantno kršenje poslovnika predsednika skupštine opštine Bečej, koji bi trebalo da vodi računa i svojim primerom ne dozvoli kršenje jednog ovakvog akta. Naime, od početka ovog saziva predsedni skupštine opštine sa mesta ulazi u raspravu sa odbornicima opozicije, iako po poslovniku nema pravo na to, neretko omalovažava i vređa odbornike, a na zadnjoj sednici u nedostatku argumenata, oduzima našem odborniku reč bez obrazloženja, kršeći tako Poslovnik po ko zna koji put. Da li smo mi ti koji iznose “nebuloze”, kako vrlo često voli da nas počasti predsednik skupštine, i da li smo mi ti koji “lažu”, kako bez i malo stida za govornicom reče predsednik opštine, prosudite sami iz sledećeg snimka.

Može biti, a i ne mora – bitno da nešto ima!