Pre izvesnog vremena dobili smo dopis od stanara zgrade u ulici Nestora Dzilitova br 1 koji ukazuju na bahatost opštinski vlasti u Bečeju i izvodjača koji je radio na rekonstrukciji ulice Miloša Crnjanskog. Naime tokom izvodjenja maratonskih radova u ulici Miloša Crnjanskog, koji su više puta probijali date rokove, materijal i višak zemlje je odlagan tik uz zgradu i u nekoliko navrata čak i naslanjan na zidove same zgrade. Ovo je po navodima stanara zgrade dovelo do toga da se usled obilnih kiša pojavila vlaga u stanovima u prizemlju a voda u podrumu. Stanari zgrade prijavljuju problem nadležnoj inspekciji a odgovor iste  da je izvođač radova izjavio da deponovani materijal mogao samo da spreči veći prodor vode u podrum. Inspektor je utvrdio da ne postoje uslovi za pokretanje vanrednog inspekcijskog nadzora.  Na slikama koje smo dobili od stanara ove zgrade jasno se vidi da radovi nisu propisno obezbedjeni, da je materijal u dodiru sa zgradom da je usled toga doslo do podizanje vlage i to u visini iznad visine materijala, takodje vidi se i velika količina vlage u unutrašnjem delu stana kao i voda u podrumu. Odbornička grupa „Samo lokalno“ zahteva od nadležnih da ispitaju ceo slučaj i ukoliko utvrdi da su navodi stanara tačni  izvodjača radova primoraju da sanira svu štetu nastalu usled neadekvatnog odlaganja materijala kao i da prostor oko zgrade vrati u prvobitno stanje.

„Molim gospodine Bokun da se ovo pitanje postavi pred skupštinu opštine Bečej i ovolika materijalna šteta koja je naneta kako stanu tako i samoj zgradi i da do današnjih dana niko nije reagovao niti išta preduzeo, a podnosili smo brojne zahteve inspektorima rada koji su nam cinično odgovorili da je donošenje velikih količina zemlje spasilo zgradu od potopa. Ovo ne samo da će biti dostavljeno lokalnim institucijama nego i svim institucijama države Srbije.“

Opštinska samouprava u funkciji gradjana ili u funkciji izvođača?