Udruženje gradjana „Samo lokalno-Bečej“,  podržalo je inicijativu Udruženja „Zaštitnika preduzetnika i privrednika Srbije“ u sprovodjenju aktivnosti sa ciljem kreiranja povoljnih uslova poslovanja za domaće preduzetnike i privrednike u kojima će se domaće preduzetništvo neometano razvijati i rasti pogotovo u ovom periodu gde su uslovi za to dodatno otežani pandemijom Korona virusa! Takodje pozivamo sve političke subjekte, udruženja, privrednike, preduzetnike i gradjane da podrže ovu inicijativu, a sve u cilju doprinošenja celokupnoj ekonomiji i višem standardu naših gradjana!

Becej 17.02.21.
PISMO PREDSEDNIKU OPŠTINE!