• Potpuna transparentnost u radu javnog sektora:
 • uvođenje SVIH kontrolnih mehanizama u oblasti javnih finansija: interna revizija, sistem finansijskog upravlјanja i kontrole, ombudsman
 • javnost celokupnog budžetskog procesa, javno objavlјivanje svih ugovora
 • javnost svih kriterijuma za praćenje i ocenu rada institucija javnog sektora
 • javnost konkursa i biografija svih funkcionera, načelnika, direktora i članova upravnih i nadzornih odbora ustanova i preduzeća u javnom sektoru
 • javnost rada opštinske uprave, kadrovski planovi, ocenjivanje zaposlenih, javnost i dostupnost biografija i načina postavlјanja funkcionera u upravi

 

 • Ukidanje partijskog zapošlјavanja:

–   preispitivanje opravdanosti svih imenovanja i postavlјenja na funkcije u organima upravlјanja JP i JU

   ostvarivanje potpune političke neutralnosti opštinske uprave

 

 • Racionalizacija celokupnog javnog sektora opštine:

–  ukidanje svih nepotrebnih troškova (reprezentacija, donacije, sponzorstva)

  smanjenje troškova za plate, telefone, gorivo i sl.

  troškove i uslove službenog korišćenja vozila i telefona urediti pravilnicima u skladu sa Zakonom

  centralizacija sistema javnih nabavki svih ustanova i javnih preduzeća preko opštinske uprave radi smanjenja bespotrebnih troškova

 

 • Uvođenje direktne i indirektne odgovornosti za direktore javnih preduzeća i ustanova:

–  odgovornost za (ne)ostvarivanje cilјeva zbog kojeg je preduzeće/ustanova osnovana, za pružanje usluga

–  plata u skladu sa učinkom

 

 • Racionalizacija troškova obavlјanja komunalnih delatnosti JP i DOO:

      –  detalјna provera poslovanja, bilansa i kapitala svih javnih preduzeća i ustanova,

utvrđivanje odgovornosti lica odgovornih za poslovanje

  –  ukidanje DOO „Potisje“ i vraćanje svih delatnosti JP „Komunalac“ uz subvencije

za organizovanje selektivnog sakuplјanja smeća i ukidanje korišćenja plastičnih

kesa

–  ukidanje odluke o uslovlјavanju korisnika usluga  JP „Toplana“ da moraju da plaćaju deo računa i posle isklјučenja sa sistema dalјinskog grejanja

–  ukidanje subvencionisanja „Link“ FTO iz budžeta

 

 • Jasni i pravilnikom regulisani kriterijumi za finansiranje kulturnih i sportskih manifestacija:

–  stroga kontrola i pravdanje odobrenih sredstava isklјučivo ostvarenim

kulturnim i sportskim sadržajima, a ne besplatnom hranom i pićem

     –   sredstva u oblasti sporta koriste sportske organizacije – neposredno – bez

neracionalnog i nepotrebnog posrednika u vidu Sportskog saveza; tim putem

ušteđena sredstva preusmeriti direktno u finansiranje bar jedne sportske

aktivnosti za svako zainteresovano dete

 

 • Preusmeravanje namenskih sredstava za polјoprivredu:

      –  finansiranje projekata sa dugoročnim pozitivnim efektima i unapređenju

polјoprivredne delatnosti, koji ne podrazumevaju samo otresišta, atarske

puteve i mostove

–  unapređenja polјoprivrede osnivanjem Agrarnog fonda koji će sprovoditi

konkretne programe i planove u oblasti polјoprivrede

–  smanjenje cene zakupa polјoprivrednog zemlјišta u skladu sa zakonom

–  javno sprovođenje konkursa za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta uz

potpunu transparentnost svih relevantnih kriterijuma, dokumenata i krajnjeg

ishoda

–  vraćanje stope poreza na imovinu za polјoprivredno zemlјište na nivo pre

povećanja (za 50%)

 

 • Osnivanje Fonda za razvoj preduzetnika i malih preduzeća:

–  ostvarivanje projekata u oblasti preduzetništa putem osnivanja Fonda

–  cene lokalnih komunalnih usluga za preduzeća uskladiti sa cenama za

domaćinstva

–  osnivanje i pomoć opštinske kancelarije za izradu projektne dokumentacije.

Program grupe građana „Samo lokalno“