Usvajani su u bečejskoj skupštini do sada razni izveštaji van roka, matematički netačni završni i drugi računi, “agroekonomske” godine, suvisla i još češće nesuvisla objašnjenja i predlozi, opravdavao se raznim odlukama (ne)rad i (ne)odgovornost u upravi i javnim preduzećima…

Najnovijom odlukom o tehničkim sekretarima odborničkih grupa Skupština je prevazišla samu sebe. Na teret budžeta, odnosno iz džepa građana, biće finansirana nova radna mesta – sekretari ćutanja.

Naime, odbornička grupa vladajuće većine, svojim ćutanjem bez i jedne diskusije, prećutno, podržava svu tu neodgovornost i štetu u funkcionisanju celokupnog lokalnog javnog sektora. Tako su bez reči i diskusije dodatno zadužili opštinu, naterali sva javna preduzeća da jemče za dugove Toplane, odobravali kupovine čamaca, službenih auta i troškova vozača u javnim preduzećima…

Kao da je to sve malo, sada će to ćutanje i dodatno da košta građane Bečeja i to preko 1 milion za naknade “sekretarima ćutanja”.

Potpuna izmišljotina, koja naravno ne postoji u Zakonu, za dodatno uhlebljivanje partijskih podobnika, kao da ih je malo po raznim komisijama, regulatornim telima, upravnim odborima… Očigledno je da im nikada nije dosta.

Ta izmišljena “funkcija” treba da “obradi i analizira skupštinski materijal” i da pruži “tehničku i drugu pomoć odborničkoj grupi”. Mi se pitamo: pomoć za šta – da ćutke usvoje sve što im se naloži? Čemu onda služe odbornici uopšte, čime su se odbornici kvalifikovali da uđu na listu nekog predlagača ako nisu sposobni da se organizuju i da pregledaju skupštinski materijal? Zbog čega onda oni dobijaju naknadu? Čini se da se epidemija “fikusarenja” širi po svim nivoima vlasti, samo se ćuti i sedi, gleda se a posao se daje drugima – da se ne odradi.

Tehnički sekretari odborničkih grupa će dobijati fiksnu naknadu, bez obzira na to da li, koliko i kako rade. Dakle, 30% prosečne zarade republičkog proseka mesečno, čak i ako tog meseca nema ni jedne sednice.

Sve opisano je i inače manir rada ove vlasti, na svim nivoima, pa je tako najjači argument predsednika opštine u odbranu ovog predloga bio da su i drugi gradovi i opštine doneli istu odluku. Sigurni smo da jesu i svaka od njih je protivzakonita.

Odbornička grupa „Samo lokalno“ sigurno neće davati legitimitet ovakvoj odluci angažovanjem tehničkog sekretara za svoju odborničku grupu. Nastavićemo da radimo kao i do sada. Znamo da je nekima teško da shvate, ali lična korist nije svima ono što ih pokreće i motiviše.

Sekretari ćutanja