Putem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, a kako bismo razveselili sebe i pratioce naše stranice, tražili smo izveštaje članova Opštinskog veća za 2017. 2018. i 2019. godinu. Uz izveštaje je navedeno da su dostavljeni izveštaji koje poseduju – drugih, dakle,  nema.

Avaj, radost nije dugo potrajala, izveštaja takoreći kao da i nema (fali ih za više od pola članova veća), a i ovi dostavljeni su vrlo šturi i jednolični.

Kako biste se i sami uverili u to šta i kako rade članovi Opštinskog veća, izveštaje ćemo objavljivati u nastavcima, sa kritičkim osvrtom i komentarima, sa napomenom da su im plate za pojmove naših prosečnih sugrađana prosto rečeno „astronomske“.

Pre nego se pozabavimo sadržinom izveštaja prvo da vidimo čega u izveštajima nema.

Na prvi pogled updaljivo je da se službeni izveštaji članova opštinskog veća uopšte ne zavode. Ni na jednom izveštaju nema službenog broja niti datuma kada je predat, neki od njih su na upadljivo jednakim i čini se upadljivo „friškim“ papirima.

Papiri stari dve ili tri godine potpuno su besprekorno ravni. Da li su sveže sastavljeni nakon našeg zahteva ili ih niko nikada nije ni čitao, gde su i kada zavedeni i gde se čuvaju, uopšte se iz samih izveštaja ne da ni naslutiti.

Na prvi pogled upadljivo je da nema ni jednog izveštaja Dalile Dujaković, zamenice predsednika opšitne, koja je po zakonu i po statutu po svojoj funkciji član Opštinskog veća. Šta ona radi, osim što potpisuje bezmalo sve materijale koji se šalju na Skupšinu, a verovatno i još mnogo toga, uopšte nije jasno, jer izveštaja prosto nema. Kada i gde je zamenjivala predsednika opštine (a zamenjuje ga samo kada je odsutan ili sprečen), šta je umesto njega radila, ne zna se.

Za 2018. godinu od devet članova opštinskog veća (bez predsednika i zamenika) izveštaje su predavali samo njih četvoro: Kričković Đuro, Mišković Anđelko, Smieško Karolina i Vuletić Svetlana, a za 2019. samo njih troje: Mišković Anđelko, Smieško Karolina i Vuletić Svetlana.

Šta ostali članovi Opštinskog veća rade, a da ne mogu ni stranicu teksta o tome da napišu mesečno, ne znamo, ali vam donosimo sa sajta opštine Bečej, njihova zaduženja i brojeve telefona pa građani mogu sami da ih pitaju:

Đuro Kričković Član opštinskog veća zadužen za oblast rada mesnih zajednica
Nikola Džigurski Član opštinskog veća zadužen za oblast omladine i sporta  066/3357-10
Čaba Štefaniga Član opštinskog veća zadužen za oblast kulture, civilnih organizacija i regionalne saradnje 064/8959-083
Dragan Kovačev Član opštinskog veća zadužen za oblast privrede i zaštite životne sredine 066/3357-16
Igor Kiš Član opštinskog veća zadužen za  oblast socijalne zaštite i evropskih fondova 064/8959-078
Dr Anđelko Mišković Član opštinskog veća zadužen za oblast polјoprivrede i ruralnog razvoja
Svetlana Vuletić Član opštinskog veća zadužen za oblast obrazovanja , uprave i propisa 066/3357-11
Miomir Jelenić Član opštinskog veća zadužen za oblast turizma 066/3357-14
Karolina Smieško Član opštinskog veća zadužena za oblast verskih zajednica i zaštite prava nacionalnih manjina  064/8959-014
Šta rade članovi Opštinskog veća?