Na 19. sednici SO Bečej jedna od tačaka dnevnog reda bila je i Odluka o izvršenju budžeta za 2016. godinu. Prilikom usvajanja budžeta za 2017. godinu upozoravali smo da je budžet „naduvan“ odnosno da nije realno planiran. Upravo izvršenje budžeta za prethodnu godinu predstavlja dokaz te tvrdnje.

Naime, na 13. strani izveštaja stoji da je izvršenje prošlogodišnjeg budžeta svega 67,63% od planiranog. Pitanja se sama nameću – kako je to moguće, iz kojih razloga budžet nije u potpunosti realizovan? Odgovor je vrlo jednostavan – budžet nije realno planiran. Kako drugačije objasniti činjenicu da mnogobrojni projekti nisu realizovani, kad novca navodno ima, jer, sudeći po ciframa i izjavama koje smo u više navrata čuli od predstavnika vlasti sa govornice, budžet je u suficitu. Ili možda ipak nije?


Neki od primera koji odmah upadaju u oči su, na primer, svega 3% izvršenja za održavanje puteva, ombudsman čitavih 0%, ali valjda se nikome ne žuri sa ombudsmanom, ipak je to jedan organ kontrole izvršne vlasti. Ako se saberu svi projekti koji imaju izvršenje od 0%, dolazimo do cifre od 200 miliona. Na strani 79. stoji da ima ukupno 314 miliona prenetih sredstava. Zbog čega gomila važnih projekata nije realizovana ako je toliko novca ostalo neupotrebljeno? I što je još važnije – zašto se opština zadužuje kreditima kad se toliki novac prenosi neupotrebljen i navodno imamo suficit u kasi?
Ni na jedno od ovih pitanja i činjenica koje je izneo naš odbornik predsednik opštine nije dao konkretan i argumentovan odgovor.


Svemu ovome trebalo bi dodati i podatke koji su izneti u izveštaju nezavisnog revizora, a u kojem se na 9. strani navodi da opština duguje kredit od preko 161 milion dinara, zatim se navode obračunati a neplaćeni rashodi od 108 miliona dinara, plus obaveze iz poslovanja na strani 12 još 47 miliona, što čini ukupno neverovatnih 300 miliona dinara dugova! Na istoj strani se dalje navodi da postoji i 94,5 miliona nenaplaćenih prihoda, pri čemu samo JP Direkcija za izgradnju ima 17 miliona zastarelih potraživanja.


Dakle, još jednom, ako smo u suficitu – zašto se opština kreditno zadužuje, zašto ne plaća svoje dugove i zašto ne naplaćuje prihode? Ovakvo upravljanje opštinskom kasom moglo bi se nazvati svakako, samo ne domaćinskim, stručnim i odgovornim.
photo: tv Bečej.

Suficit deficita