Do sada je trenirao strogoću na pijaci, na šta su se mnogi “pijačari” već žalili i na šta smo više puta ukazivali, a sada je otišao i korak dalje. U pitanju je gospodin Nešić iz JP Komunalac Bečej. Ne znamo samo po kom osnovu, da li zato što je brat načelnice Odeljenja za inspekcijski nadzor (Milice Nešić) ili zbog, kako i sam voli da istakne, dobrih prijateljskih odnosa sa predsednikom opštine, ali po njegovom ponašanju da se zaključiti da je saminicijativno “proširio” svoje ingerencije.

Naime, 14.04.2020. opštinska inspekcija je tokom nadzora nad maloprodajnim objektima na teritoriji opštine  Bečej napravila službenu belešku iz koje se vidi da je postupajući po svojoj nadležnosti u Bačkom Gradištu fotografisala lice koje je iz dvorišta kuće preko puta pijace vršilo prodaju poljoprivrednih proizvoda i južnog voća. Isto to lice, ispostavilo se, prethodnog dana je drugi dežurni inspektor legitimisao i slikao njegovu ličnu kartu iz istog razloga. Inspektorka dalje u belešci navodi da u tom trenutku dolaze “službena lica  iz JP Komunalac Bečej, te nam je gosp. Nešić rekao da nemamo pravo da pišemo zapisnik i da on preuzima dalje da se bavi predmetnim slučajem”.

Pokušavajući da saznamo šta se zapravo dogodilo, uputili smo zahtev Načelniku opštinske uprave, i na osnovu odgovora videli da je Šef odseka, telefonom razgovarala sa tržišnim inspektorom, da je elektronskim putem obaveštena načelnica odeljenja, Milica Nešić, kao i da je telefonskim putem o celom događaju obaveštena i članica opštinskog štaba za vanredne situacije Doroslovački Daniela.

Zahtev je poslat i JP Komunalac sa tri veoma jasna pitanja:

  1. Koje su mere preduzete i dokumentacija proistekla iz tih mera (prekršajna ili druga prijava, zapisnik ili bilo šta drugo) u vezi lica koje je vršilo prodaju proizvoda?
  2. Po kom pravnom osnovu je postupano (član Zakona ili drugog opšteg akta koje ovlašćuje zaposlenog – gospodina Nešića – na preduzete mere)?
  3. Na osnovu čega je rečeno postupajućim inspektorima Oopštinske uprave da nemaju pravo da sastave zapisnik o preduzetim radnjama (član Zakona ili drugog opšteg akta)?

Na osnovu odgovora koje smo dobili od direktora JP Komunalac da se zaključiti da ne samo da nije bilo nikakvih mera niti dokumetacije u vezi navedenog događaja, već kao da se događaj uopšte nije ni dogodio.

Naime, JP nije ništa zvanično dobio od nadležne inspekcije, direktor nije utvrdio koje je mere zaposleni preduzeo pa samim tim ne može ni da navede eventualne pravne osnove za to i da: “Bilo koji zaposleni u preduzeću u kom sam odgovorno lice apsolutno nema pravni osnov da sugeriše i utiče na rad resornih inspektora.”

Iz svega navedenog se da zaključiti da je gospodin Nešić samoinicijativno “proširio” svoje ingerencije i da deo odgovornosti leži i na direktoru JP koji o tim i takvim postupanjima zaposlenih nema pojma.

Čini se da nema pravnog osnova za postupanje gospodina Nešića u ovom slučaju, te zahtevamo da nadležni u preduzeću protiv njega pokrenu disciplinski postupak, jer, kako se pokazalo, radi bez njihovog znanja i bez izveštavanja. Takođe, možda bi moglo i naše vajno pravosuđe i tužilaštvo da za poslednjih 20 godina zasluži bar jedan jedini aplauz!

“Tamo svako radi ono šta hoće”… tamo raste čak i južno voće