Zatrpani nebrojenim primerima zloupotreba od strane predstavnika aktuelne vlasti na svim nivoima, gubimo iz vida pojedinačne priče o nepravdama i pritiscima koje isti vrše na one koji se odvaže da njihove zloupotrebe obelodane. Priča o uzbunjivačici iz Bečeja, Jelici Arbutini, nastavlja se upravo donetom presudom Upravnog suda.

Oni koji su pratili našu stranicu, sećaju se na koji način je načelnik opštinske uprave Zoran Kovač, rešio da degradira poresku inspektorku Jelicu Arbutinu na mesto zamenika matičara u Bačkom Gradištu, jer je javno istupila i prijavila nezakonite radnje i isplate u opštinskoj upravi (Poreska inspektorka iz Bečeja dobila sudsku zaštitu).

Upravni sud je 24.09.2021.doneo presudu kojom se uvažava tužba Jelice Arbutine na rešenje o raspoređivanju na drugo radno mesto, i poništava se rešenje Žalbene komisije opštine Bečej kojim je žalba tužilje o premeštaju na drugo radno mesto odbijena kao neosnovana, a predmet je vraćen na ponovno odlučivanje, obzirom da isto ne sadrži jasne razloge za donetu odluku, te da se u spisima ne nalaze ni svi relevatni dokazi.

U reakciji na gore navedni tekst sa sajta Pištaljka, novinarka „Bečejskog mozaika“ je još tada u izjavi od načelnika opštinske uprave kao reakciju na optužbe, između ostalog, kao odgovor na pitanje o tome šta on  misli o tome kako će ovi slučajevi uticati na ugled i poverenje građana u rad opštinske uprave, dobila izjavu da će sačekati da se sve završi i da postoje razni načini za rešenje, između ostalog, kako je i sam naveo – „Recimo, ako je načelnik problematičan, naći će se drugi načelnik po konkursu.” (Tragom vesti – Bečejski mozaik).

Ovim putem pozivamo načelnika opštinske uprave da podnese ostavku na to mesto, jer je i sam predložio rešenje u slučaju ovakve presude. To je minimum koji bi u skladu sa etičkim kodeksima morao da uradi, a na nadležnima je da utvrde i nepristrasno dalje vode postupak po navodu uzbunjivačice o zloupotrebama u opštinskoj upravi, i naravno da raspišu konkurs za novog načelnika.

https://pistaljka.rs/home/read/995?fbclid=IwAR1sIvWWsiBKn-arvChjAY7UIM8hdLpyBGWmZWWhyf8OfUR9P0jqEMAGr9w

Upravni sud poništio rešenje o raspoređivanju uzbunjivačice iz Bečeja