Ovih dana u našoj opštini je aktuelna tema primarne selekcije otpada koju je DOO „Potisje“ počelo postepeno da uvodi krenuvši od Prve mesne zajednice. Zajedno sa najavom uključivanja  Druge mesne zajednice objavljeni su i prvi rezultati po kojima se svega 10 % uključenih domaćinstava odazvalo akciji.

Komentari i obrazloženja za ovako mali odziv su razni – od toga da ljudi hoće sami da unovče otpad koji su odvojili, da misle da time nekim socijalno krajnje ugroženim sugrađanima uzimaju i to malo što na ovaj način zarade, do toga da se za uzvrat od nadležnog DOO očekuje da pruži neki podsticaj građanima u vidu umanjenja računa ili slično.

Činjenica jeste da živimo u državi gde se teško bolesni leče skupljajući novac SMS porukama i humanitarnim akcijama, da penzije i njihovi iznosi zavise od hira trenutne izvršne vlasti, da se porodiljama i majkama umanjuju/ukidaju porodiljske nadoknade, da nismo više sigurni ni kako će nam granice države sutra izgledati…Niz bi mogao da se nastavi do u nedogled, ali to nije suština. Suština je da je teško očekivati visoku ekološku svest od građana u takvim okolnostima. Najjače „zelene“ zakone imaju upravo zemlje sa najvišim životnim standardom. Mi, na žalost, ne spadamo u tu grupu, a u reformama po pravilu idemo natraške.

Kao GG mi se, između ostalog, borimo za ekološki osvešćeno društvo, a pošto smo fokusirani na lokalne probleme smatramo da se svakako mora pronaći rešenje i ovog sada. Kroz naše učešće u Skupštini nebrojeno puta smo skretali pažnju da se najveći teret svih promena i novina u opštini lomi preko leđa građana – kroz povećanje cena usluga, poreza na imovinu itd.

Uzevši sve gore navedeno u obzir, smatramo da bi u trenutnoj situaciji JP „Potisje“ trebalo da izađe u susret revnosnim građanima, da ih nagradi i dodatno podstakne i ostale, manje spremne da se priključe akciji time što će umanjiti račune za svoje usluge iznošenja smeća u zamenu za uredno selektovan otpad. Sigurni smo da bi rezultati bili mnogo bolji.

Da bi se sprovela jedna akcija koja podrazumeva visoko razvijenu ekološku svest kod građana sa izuzetno niskim životnim standardom, neophodno je da se prave specifična, kompromisna rešenja. Svaki pokušaj ignorisanja mišljenja običnih građana po ovom pitanju dovešće do neuspeha ove akcije, što bi, dugoročno gledano, bio poraz za sve nas.

Usluga za uslugu