Verovatno se mnogi sećaju dana kada je stan ili kuća sa grejanjem “na Toplanu”, kako bi to obično stajalo u oglasu, bila veoma tražena i vredna nekretnina. Danas su takve nekretnine u Bečeju postale kamen oko vrata nesrećnim vlasnicima koji ne znaju više kako da se izbore sa astronomskim računima za grejanje jer isti tokom decembra i januara dostižu i iznose nečije cele plate i to za stanove od 60-ak kvadrata. Ipak, dok računi nepogrešivo stižu na naplatu, samo grejanje nije uvek zagarantovano.

Iz godine u godinu broj korisnika usluga Toplane se drastično smanjuje, jer svako ko je mogao isklјučio se i rešio da nađe povolјnije uslove za grejanje. Na žalost, stanari u kolektivnim zgradama ostali su u nezavidnoj situaciji jer opštinska odluka omogućava isklјučenje jedino ako postoje tehnički uslovi za to, što u kolektivnim zgradama većinom nije slučaj.

Svedoci smo 4-dnevnog prestanka grejanja od strane Toplane. Ovoj velikoj havariji prethodio je niz manjih koje su se desile usred zime, u januaru, koji jeste bio posebno hladan, ali zima ume da bude hladna, je li? I dok nezadovolјni građani, nemajući drugog načina da iskažu svoje nezadovolјstvo po društvenim mrežama traže krivce, rukovodstvo Toplane im se u svom ko-zna-kojem-po-redu saopštenju zahvalјuje na razumevanju. Prava slika i prilika jednog potpuno nakaradnog načina funkcionisanja na relaciji korisnik-pružalac usluge.

To što Toplana već duže vreme nema funkcinalnu veb stranicu…to što se iz godine u godinu pišu kojekakvi projekti – te prebacivanje sa gasa na žutu vodu, te prebacivanje sa gasa na biomasu, te prebacivanje sa gasa na hidroenergiju, a za svaki od tih projekata se izdvoje ogromne svote novca, a zatim projekat završi u nekoj fijoci, pa hajmo sve iz početka…to što je godinama unazad postojalo mesto zamenika direktora, što po zakonu o JP nije dozvolјeno, koji je redovno primao platu (a prima je i dalјe, samo se više ne zove zamenik direktora)… to što je veliki broj iskusnih i stručnih radnika zamenjen podobnijim novim kadrom, koji je srazmerno svojoj podobnosti i nesposobniji… to što je dug Toplane toliki da ceo njen kapital ne može da ga pokrije, (ali to je već pitanje i za budžetsku inspekciju u opštini)…sve to predsedniku opštine izgleda nije bitno. Bitno je sa govornice reći da se sve radi za dobrobit građana, mada kako je i sam rekao on dobro zna da je Toplana veliki problem naše opštine. Sam je rekao da su toplovodi jako skupa investicija, pa je to valјda dovolјan razlog da ih puste da se sami nekim čudom pokrpe dok hvale rad direktora Toplane i uigranim glasanjem prihvataju sve programe i izveštaje ovog JP. Izgleda je bolјe praviti novi projekat zagrevanja vode za dalјinsko grejanje na biomasu, a kuda će i kako ta tako zagrejana voda stići do korisnika kada je distributivna mreža u katastrofalnom stanju, to nikome ni na kraj pameti nije. Zna se šta su prioriteti.

Poseban problem su računi i obračuni utroška isporučene toplotne energije. Ugradnja delitelјa koje su sami korisnici finansirali iz svojih džepova je zbog načina obračuna većini korisnika donela veće račune i hladnije stanove. Nemoguće je napraviti bilo kakvu uštedu kada Toplana kroz račune korisnika i obračun fiksnog dela naplaćuje gubitke koje ima na delu sistema za čije je održavanje iskjučivo ona odgovorna i zadužena. Predsednik opštine u svom obrazloženju kaže da nisu radnici Toplane išli pa bušili cevi. Naravno da nisu, ali dragi predsedniče opštine, nisu ih bušili ni građani, a samo oni plaćaju štetu.

Smatramo u najmanju ruku neprimerenim pokušaje da se havarija ovakvih razmera svali na vlasnika napuštene kuće koji nije zaštitio svoje instalacije od pucanja, jer opštinska odluka svakako predviđa da se u takvim slučajevima popravke rade na račun vlasnika. Pokret DJB će insistirati na tome da se po istom principu donese odluka u kojoj će biti utvrđena odgovornost svih lica koja su doprinela dovođenju preduzeća kakvo je Toplana na ivicu propasti, a građana u neravnopravan položaj bez mogućnosti zaštite i ostvarivanja osnovnih prava.

Vreli problemi a hladni računi bečejske Toplane