Da bi vladari trošili naše novce moraju se pomučiti. Tako jedna od muka jeste tkz. planiranje kako ćemo novce trošiti kao i da pazimo da to trošenje bude u skladu sa zakonom. Ali Tantalovim mukama nije ovde kraj. Ne može se napisati samo spisak želja i poslati u Laponiju, ne može to uvek: „Mi smo to tako hteli“.

Sav ovaj težak i dramatičan uvod služi kako bismo ponovili da lokalna samouprava mora po zakonu i u skladu sa zakonom da donese razne pravilnike kojima se propisuje način trošenja i pravdanja budžetskih sredstava, čime bi se obezbedila veća kotrola i transparentnost. Pomalo ostaje nejasno ko i zašto nije/neće da usvoji neophodne akte. Sramota je da opštini koja je šampion lokalnog razvoja Ustavni sud poništava akte jer nisu u saglasnasti sa zakonom i Ustavom.

Znamo da se Bečejci još uvek sećaju jela, pića i računa za mobilne telefone naših vlastodržaca. Koristimo priliku da vas podsetimo na hronologiju poništavanja opštinskih akata od strane Ustavnog suda Republike Srbije, i to:

 

  1. Odluka o korišćenju sredstava reprezentacije IУо-626/2014 još davne 2015.godine,
  2. Odluka o uslovima i načinu korišćenja mobilnih telefona zaposlenih u Opštinskoj upravi Bečej IУо-627/2014, u 2016.godini,
  3. Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama koja je doneta 2018.godine.

 

Gledamo ovaj spisak i pitamo se – kako je to nekom dozvoljeno da se ovako bahati, da li je u pitanju nestručnost? Zar opština Bečej nema dovoljno pravnika, gde je i šta radi načelnik Uprave? Gde je granica neodgovornog vođenja ovog grada.

Pitamo – kada će opština doneti/usvojiti sve neophodne pravilnike koji će ovaj put (bar se nadamo) biti u saglasnosti sa zakonom i Ustavom Republike Srbije, a koje je Državna revizorska institucija naložila još davne 2011. godine?

Ali, onda se setimo i taj naš babo je čovek – lepo je imati novaca i trošiti ih onako kako želiš.

UVEK JE PRAVO VREME DA SE URADI ONO ŠTO JE ISPRAVNO!

Odluka Ustavnog suda o Pravilniku opštine Bečej o verskim zajednicama

Zakon – to sam ja!