Već nedeljama se spekuliše da li je voda iz gradskog vodovoda za piće? Niko iz JP Vodokanal nije mislio da bi trebalo da odgovori na to pitanje.

Sada već više od nedelju dana strahovit smrad se širi ulicom Radivoja Simića, ali i celog naselja Donji Park. I opet nema saopštenja, nema izveštaja niti jednog novinara. Jedina informacija koja može da se pročita je od samih ugroženih građana kojima je nešto pojedinačno rečeno. Po našim saznanjima, koja naravno nisu zvanična, pumpa koja prebacuje fekalnu kanalizaciju je u kvaru i usled toga je došlo do prelivanja fekalnih otpadnih voda u otvoreni atmosferski kanal. Kvarovi i remonti se dešavaju, ali celokupna javnost mora da bude zvanično upoznata sa tim, a otklanjanje kvara ne može da traje ovoliko dugo na ovako visokim temperaturama. Opštinska samouprava koja ne može da reši jedan ovakav problem mora da snosi odgovornost za to, jer osnova postojanja lokalne samouprave jeste komunalna delatnost, a ne organizacija žurki. Pitamo se da li sad, kao i u slučaju odlaganja mulja, komunalna ili inspekcija zaštite životne sredine ništa ne vidi i ne oseća?

 

Podsećanja radi, u toku je izmuljavanje Kanala DTD u vrednosti od 200 miliona dinara, a sva ova fekalna voda preko ovog kanalića upumpava se u kanal DTD, pa dok jedni rade, drugi zatrpavaju, a jedino građani plaćaju! Ta voda dalje ide u Tisu, a o posledicama će, nadamo se, stručne službe dati svoj ocenu.

 

Ovo je primer kako izgleda “obavljanje” komunalne delatnosti bez odgovorajućih sredstava. Slične stvari se mogu očekivati i u drugim oblastima (odnošenje smeća, bušenje bunara i sl.) ukoliko javna preduzeća ostanu bez odgovorajućih sredstava npr. ukoliko budu blokirani po izdatim menicama za kredit JP “Toplane”.

 

kanal

Zašto ćutite?