„Samo lokalno“ je zbog odluke a ne ide na izbore, ostao bez stalnih sredstava za finansiranje.

Ukoliko želite da nas podržite da nastavimo dalju borbu, možete uplatiti donaciju na račun:

325-9500700079085-08
UG Samo Lokalno-Bečej