Kao politička organizacija koja je učesnik u lokalnom parlamentu svakog meseca za to dobijamo određena sredstva, čiji iznos zavisi od visine budžeta i računaju se procentualno u odnosu na budžet i dele se u skladu sa brojem odbornika. Iz tog razloga kao korisnici tih sredstava dužni smo svake godine da uradimo reviziju i da finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora pošaljemo agenciji za borbu protiv korupcije. Izrada revizije košta 25,000.00 dinara i ona mora da se uradi čak i kada bi se odrekli tih sredstava iz budžeta, dok su sredstva iz budžeta oko 96,000.00 dinara za godinu dana. Kao što se može videti u izveštaju za optimalan rad (zakup prostorija, troškovi prevoza, sastanci, kanc.materijal, i sl.) potrebno je mnogo više i to nadomestimo iz  donacija koje osim odbornika izdvajaju i poneki članovi i simpatizeri grupe građana.

Poslat obrazac godisnjeg finansijskog izvestaja

Godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu