“Finansijski izveštaji treba istinito i objektivno da prezentuju finansijsku poziciju, finansijsku uspešnost i novčane tokove poslovnog subjekta. Istinito i objektivno prikazivanje zahteva verno prikazivanje efekata transakcija, drugih poslovnih događaja u skladu sa kriterijima za priznavanje imovine, obaveza, kapitala, prihoda i rashoda.”

Po Zakonu o Javnim preduzećima sva preduzeća su u obavezi da dostavljaju tromesečne finansijske izveštaje  najkasnije 30 dana od završetka tromesečja (Član 63). Krajnji rok za dostavljanje izveštaja za treće tromesečje bio je 30.10.2022.godine. Ipak , za dva JP ne možemo  videti  da li su uradjena. JP Toplana ili ima hakerske napade ili radi redizajn sajta pa im je isti gotovo uvek van funkcije pa gradjani ne mogu da imaju uvid ni u jedan finasijski izveštaj. Drugo JP je Vodokanal,  njima sajt radi čak šta više vrlo je pregledan ali nedostaje devetomesečni finansijski izveštaj! Šta je problem I zašto se ne poštuje ova Zakonska obaveza možemo samo da predpostavimo.  JP Toplana je u konstatnoj blokadi a jemci za zaduženje koje je Toplana uzela su druga dva JP , može biti da bi se kroz ovaj izveštaj videlo da blokada JP Toplane utiče I na  rad JP Vodokanal!!!

Ono što dodatno zabrinjava jeste da su propisani mehanizmi koji treba da spreče ovakva kašnjenja izveštaja I nepoštovanje Zakona zakazali opet. Kao  vid unutrušnje kontrole  za to su od strane JP zaduženi Nadzorni odbor a od strane Osnivača (opštine) Budzetski inspektor. A kazna za odgovorna lica u ovom slučaju direktora JP Vodokanl – Zorana Grbića,  po članu 78 istog Zakona  glasi:” …kazniće se kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara”.

Kada u nadzorni odbor postaviš partijske prijatelje Matić Gorana( “večitog”direktora Stankoma I FTO linka u stečaju) I predsednika Nadzornog odbora Bojana Djurovića (direktora Bečejprevoza) a iz redova zaposlenih Tehničkog direktora jasno je da se ne bojiš odgovornosti. Sa druge strane Budzetskog inspektora namamo a I dok smoga imali nije bilo puno koristi od njega po gradjane opštine Bečej- jer se I on birao iz redova podobnih SNSu.

Podsetićemo gradjane da dok je naša odbornička grupa bila u lokalnom parlamentu takodje nisu funkcionisali zakonski predvidjeni kontrolni mehanizmi ali se Zakon poštovao jer smo na tome insistirali!

 

 

 

 

Transparentnost i poštovanje zakona po SNSu!