JP Vodokanal – Bečej u zimskim mesecima ne očitava stanje na vašim vodomerima. Oni u tom periodu rade naplatu akontativno računajući neku vašu prosečnu potrošnju. Pored toga, imate i mogućnost da sami očitate stanje na svom vodomeru i to prijavite telefonom ili preko njihovog sajta.

Šta je onda ovde problematično? Dešava se, naime, da pojedinim građanima na računu ne piše akontacija nego im stoji 0 kubika potrošnje ili da je prosečna potrošnja znatno manja od stvarne potrošnje u tim mesecima. Ukoliko ne prijavite stvarno stanje, ali ipak uplatite pun iznos za potrošenu vodu, Vodokanal će vam ipak sav taj višak utrošene (neočitane) vode za sve te mesece prebaciti na prvi račun koji bude bio napravljen posle njihovog ili vašeg očitavanja!  Na taj način vi ulazite u blok tarifu koja iznosi 145,2din/m3 dok je normalna cena oko 48,40din/m3. Time se građanima stvara trošak koji oni nisu zaista i napravili. Naravno, ukoliko ovo prijavite tj. uložite reklamaciju, ova blok tarifa bude skinuta, ali šta se dešava sa onim građanima koji to ne znaju? Koliko građana bude oštećeno na ovaj način? Zar je moguće da softver ne može da obračuna upravo onoliko kubnih metara vode koliko je uplaćeno za svaki mesec?

Ovim putem zato apelujemo na one koji su plaćeni od strane građana da počnu i da rade u interesu tih istih građana, svih njih,  da reše ovaj problem i ne dozvole da više ijedan građanin bude oštećen ili nepotrebno angažovan oko reklamacije. Takođe apelujemo na zaposlene u JP Vodokanal da sredstva namenjena za reklamu usmere upravo na obaveštavanje i edukaciju građana oko ovakvih problema.  U isto vreme, apelujemo i na građane da samoočitavanjem pomognu Vodokanulu da lakše i jeftinije dođu do stvarne potrošnje za vreme zimskog perioda tokom kojeg se ne očitavaju vodomeri.  Nadamo se da ćemo uskoro doći na nivo kada će građani sami očitavati svoje vodomere i time praviti uštede kako JP Vodokanal tako i sebi kao vlasnicima JP Vodokanal, jer bi time bili nagrađeni umanjenim računima.

Očitavanje vodomera – uputstvo:

„Očitavanje vodomera za domaćinstva u Bečeju vrši se na mesečnom nivou.

Očitavanje vodomera za privredu i za stambene zgrade vrši se mesečno između 28.-31.

Stanje vodomera građani u naznačenom periodu mogu i prijaviti na tel: 6912-930 ili putem našeg  Online srevisa -Prijava stanja vodomera. (https://www.vodokanal-becej.rs/index.php/prijava-stanja-vodomera.html ).“

OBAVEŠTENJE