Organizacije Samo lokalno iz Bečeja, Lokalna alternativa iz Vrbasa, Jasno i glasno iz Požarevca i Samo jako iz Mladenovca napustile su Građanski front.

Nakon velikog početnog entuzijazma i želje za radom na ostvarivanju ideje o udruživanju lokalnih solidarnih i transparentnih organizacija sa jednakim pravima u Građanski front, a nakon ozbiljne analize dosadašnjeg rada Građanskog fronta došli smo do zaključka da nismo uspeli da stvorimo funkcionalan format koji bi svojim delovanjem blagotvorno uticao na oporavak obolele političke scene i konkretnim radom doprineo rešavanju realnih problema građana Srbije.

Za pet meseci svog postojanja, GF nije uspeo da usvoji osnivački niti programski akt, nije uspeo da se registuje, niti da se aktivno uključi u politički život Srbije koji vapi za novom političkom snagom.

Unutar GF-a napravljene su ozbiljne greške koje su postale prepreka za dalji razvoj a za čijim ispravljanjem nije iskazana volja, na osnovu čega smatramo da Građanski front nije uspeo da postane ono što je za sebe javno proklamovao, a to je – demokratska asocijacija ravnopranih organizacija.

Unutar Građanskog fronta postoje privilegovani pojedinci koji baštine izvesna nasledna prava “osnivača”, prisvojena bez izbornog legitimiteta i bez demokratski donete odluke o tome. Tokom četiri meseca, o ovom velikom problemu nije bilo dozvoljeno da se raspravlja, odlučuje i nešto eventualno promeni. To je napravilo veliki jaz između organizacija Građanskog fronta, što je dalje prouzrokovalo previranja unutar pojedinih članica koje su se našle u procepu između javno proklamovane ravnopravnosti i objektivne inferiornosti unutar Građanskog fronta. Takva situacija blokirala je kreativni i produktivni rad asocijacije zbog čega i nema rezultata kojim bi se mogla pohvaliti.
Napuštanje Građanskog preokreta iz Zrenjanina ali i istaknutih članova i tvoraca GF smatramo nenadoknadivim, a nepreuzimanje odgovornosti osnivača za nastalu situaciju kao jasan signal nedostatka volje za dalji razvoj GF.

Samo lokalno iz Bečeja, Lokalna alternativa iz Vrbasa, Jasno i glasno iz Požarevca , Samo jako iz Mladenovaca i Gradjanski preokret iz Zrenjanina će nastaviti sa daljom saradnjom i sprovođenjem ideje udruživanja lokalnih organizacija i pojedinaca po načelima jednakosti, solidarnosti i transparentnosti a sve u cilju objedinjavanja svih snaga koje žele da doprinesu demokratizaciji društva, odgovornog i transparentnog raspolaganja javnim resursuma i borbi za dostojanstve život svih građana Republike Srbije.

„Samo lokalno“ napustilo Građanski front