U nameri da doprinesu smanjenju društvenih konflikata i narastajućeg verbalnog i fizičkog nasilja u društvu;

Imajući u vidu izražene prepreke društvenom razvoju, političko-pravnoj reformi i humanom preporodu;

Smatrajući da su civilne inicijative u ovom trenutku najzdravije, najdelatnije i najkredibilnije tkivo društva;

Sagledavajući da političke stranke i njihovi savezi u dužem vremenskom periodu nude rešenja koja ne dovode u pitanje postojeći politički poredak i ne ugrožavaju aktuelnu vlast na efikasan način, Udruženi građanski pokreti (UGP) objavljuju

 

POZIV ZA OKUPLJANJE GRAĐANSKIH UDRUŽENJA, ASOCIJACIJA I INICIJATIVA OKO ZAJEDNIČKOG PROGRAMA ZA PROMENU POSTOJEĆEG POLITIČKOG SISTEMA I AKTUELNE VLASTI

I Civilnim inicijativama smatramo sve formalne i neformalne grupe, udruženja, pokrete i asocijacije koje za predmet delovanja imaju društvene teme šireg ili užeg političkog spektra, a deluju u opštem interesu građana i sa opštim ili specifičnim ciljevima koji se odnose na političku i institucionalnu reformu, suzbijanje korupcije i svih vidova diskriminacije, zaštitu prava i sloboda čoveka i građanina, unapređenje socijalnih i srodnih prava, zaštitu prirodnih i drugih resursa od opšteg značaja.

II Pod okupljanjem podrazumevamo sačinjavanje zajedničkog programa za praktičnu realizaciju i ostvarenje vrednosti za koje se zalažemo, a koji treba da dovede do istovremene promene postojećeg političkog sistema i aktuelne vlasti.

III Okupljanje oko zajedničkog programa neophodan je preduslov prevazilaženja partikularnosti i velikog, ali difuznog nezadovoljstva postojećim stanjem u društvu.

IV Građanske i srodne inicijative su u svojim sredinama ili u svom delokrugu pokazale istrajnost, kredibilnost i kompetencije, ali za stavljanje na čelo društvenog i sistemskog preobražaja koje smatramo ključnim, potrebno je udružiti snage, znanje i aktivizam.

 

U Srbiji, 17. jula 2020. godine

UDRUŽENI GRAĐANSKI POKRETI:

Građanski preokret
Jasno i glasno
Pravo na pravo
Samo lokalno
Lokalna alternativa

PROGLAS
POZIV UGP