Udruženi građanski pokreti (UGP) podržavaju deset zahteva proglasa protesta „Naša voda, naš vazduh, naše šume, Naša zemlja“ . Udruženja potpisnici u svojim sredinama vode stalnu borbu za očuvanje životne sredine i obaveštavanje građana o njenom stanju.

Aktuelni problemi zagađenog vazduha u svim sredinama, pijaće vode u Vrbasu i Zrenjaninu, kao i potencijalni novi izvori zagađenja kao što je slučaj sa fabrikom guma „Linglong“ u Zrenjaninu ili spalionicom opasnog otpada u Požarevcu, u fokusu su delovanja i borbe članica UGP.

Pravo na zdravu životnu sredinu spada u savremeno doba u osnovni set ljudskih prava i vrednosti, a naša je zajednička vizija da vode, zemljište i vazduh predstavljaju zajedničko dobro svih koje treba čuvati i unaprediti za buduće generacije, te da njihova primarna uloga ne može biti generisanje profita.

Naša država ne sme dopustiti da ostane na periferiji sveta kao podesno mesto za odlaganje opasnog otpada i prljavu industriju, niti žrtvovati zdravlje stanovnika i zdravu životnu sredinu zarad interesa krupnog kapitala.

Imajući u vidu navedeno, pružaju bezrezervnu podršku navedenoj inicijativi udruženja, članovi Udruženih građanskih pokreta (UGP):

Samo lokalno Bečej
Pravo na pravo Niš
Lokalna alternativa Vrbas
Građanski preokret Zrenjanin
Jasno i glasno Požarevac

Udruženi građanski pokreti- Podrška proglasu „Naša voda, naš vazduh, naše šume, Naša zemlja“

Udruženi građanski pokreti (UGP) podržavaju deset zahteva proglasa protesta „Naša voda, naš vazduh, naše šume, Naša zemlja“ .

Udruženja potpisnici u svojim sredinama vode stalnu borbu za očuvanje životne sredine i obaveštavanje građana o njenom stanju. Aktuelni problemi zagađenog vazduha u svim sredinama, pijaće vode u Vrbasu i Zrenjaninu, kao i potencijalni novi izvori zagađenja kao što je slučaj sa fabrikom guma „Linglong“ u Zrenjaninu ili spalionicom opasnog otpada u Požarevcu, u fokusu su delovanja i borbe članica UGP.

Pravo na zdravu životnu sredinu spada u savremeno doba u osnovni set ljudskih prava i vrednosti, a naša je zajednička vizija da vode, zemljište i vazduh predstavljaju zajedničko dobro svih koje treba čuvati i unaprediti za buduće generacije, te da njihova primarna uloga ne može biti generisanje profita.

Naša država ne sme dopustiti da ostane na periferiji sveta kao podesno mesto za odlaganje opasnog otpada i prljavu industriju, niti žrtvovati zdravlje stanovnika i zdravu životnu sredinu zarad interesa krupnog kapitala.

Imajući u vidu navedeno, pružaju bezrezervnu podršku navedenoj inicijativi udruženja, članovi Udruženih građanskih pokreta (UGP):

Samo lokalno Bečej
Pravo na pravo Niš
Lokalna alternativa Vrbas
Građanski preokret Zrenjanin
Jasno i glasno Požarevac

Udruženi građanski pokreti- Podrška proglasu „Naša voda, naš vazduh, naše šume, Naša zemlja“