Svedoci smo prethodnih mesec i više dana da su iz SO Bečej krenule tužbe upućene običnim građanima koji su se usudili da na društvenim mrežama pišu komentare i iznose svoje mišljenje o načinu vođenja skupštine i načinu na koji sadašnja vladajuća većina sprovodi vlast. Tužbu za uvredu časti je prvo protiv jedne sugrađanke pokrenuo predsednik SO. Kako će sud razmatrati tu tužbu, pogotovo u svetlu činjenice kako se sam predsednik obraćao i još uvek se obraća odbornicima opozicije sa mesta predsedavajućeg, ostaje da ispratimo.

 

Ispostavilo se zatim vrlo brzo da je termin „glasačka mašinerija“ ujeo za srce sve odbornike vladajuće većine (SNS, POKS i SVM), pa su rešili da svako pojedinačno podigne tužbu protiv građanina koji se usudio to da napiše. Sam termin samo ukazuje na to da se glasa ZA svaki predlog koji opštinsko veće pošalje skupštini, bez obzira na nekada formalne i tehničke, a mnogo češće suštinske nedostatke predloženih akata. To se da proveriti jednostavnim gledanjem snimka bilo koje sednice do sada. Gledanjem istih tih snimaka  lako se da utvrditi i koliko je ukupno od tih 29 odbornika većine za ove nepune 4 godine mandata izašlo za govornicu da nešto kaže, ili makar da jasno i glasno da svoju podršku predloženom aktu. Dobacivanje uvreda sa mesta se ne računa.

 

Da li je to način da se opravda poverenje glasača?

 

Da li će sud uvažiti stav 4 člana 170 Krivičnog zakona u kojem se smatra opravdanom ozbiljna kritika na račun onih koji vrše neku političku delatnost, ostaje da se vidi, jer svi smo svedoci ogromnih pritisaka na sudsku od strane izvršne vlasti na svim nivoima, pa i na lokalnom.

 

Cilj ovih tužbi svakako nije nikakva odbrana časti, nego stvaranje atmosfere u kojoj će svako prvo da zastane i razmisli koje će biti posledice ako se usudi da vikne: „Car je go!“; cilj je da se nametne autocenzura, da se isključe savest, osećaj za pravo i pravdu, slobodu mišljenja i govora. Zbog toga, svi tuženi građani imaće našu punu podršku i to ne moralnu, nego savetodavnu i pravnu. Ako želimo slobodu i promene, solidarnost i zajednička borba su jedini put.

Bečejski odbornici u službi ili u tužbi građana – odlučite sami!