Danas je stigao odgovor na naše odborničko pitanje upućeno direktoru Gradskog muzeja Bečej, a koje glasi: “Kada će podneti ostavku s obzirom da je DRI (Državna revizorska institucija) utvrdila da nema kvalifikacije potrebne za obavljanje te funkcije?” pa ga ovim putem stavljamo na uvid našim sugrađanima.

 

Vratimo se ponovo na Zakon o kulturi koji u članu 36 kaže: Kandidati za direktore ustanova moraju imati visoko obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Ostali uslovi za izbor kandidata za direktora ustanove utvrđuju se statutom ustanove.

U Statutu Gradskog muzeja  iz 2000. godine  tačno je bilo navedeno da su oblasti struke koje se od direktora očekuju: istorija umetnosti, arheologija, istorija, etnologija, književnost i biologija. Jedan od argumenata i tada na sednici i sada u odgovoru jeste da taj Statut nije bio usklađen sa novim Zakonom o kulturi koji je bio donet 2009. godine, dok je onaj deo u Zakonu o pet godina radnog iskustva u struci predlagač  protumačio kao 5 godina radnog iskustva u “svojoj” struci, što nigde u Zakonu ne piše, premda je zaista zgodno jer tako možete postaviti i ekonomistu, i rudarskog inžinjera i profesora engleskog jezika na čelo jedne ustanove kao što je muzej. Upravo zato postoji Statut da propiše detaljnije uslove,  međutim, , kako je i sam direktor muzeja u odgovoru istakao odmah po njegovom imenovanju Statut je promenjen i “usklađen” sa Zakonom na način da gore navedenih oblasti stručnosti, koje se od jednog direktora muzeja očekuju i sasvim logično propisuju, više u Statutu nema.

Koalicioni sporazum jači od DRI-a!