Nedavno je predsednik Prekršajnog suda u Bečeju, zbog teških okolnosti rada u varednom stanju tražila aplauz za suđenja koja se sprovode i sudije koje ih sprovode (http://samolokalno.rs/nekategorizovano/zasluzen-aplauz).

Pohvalila se i kako se u proseku kažnjava sa po 100.000 sve koji su kršili policijski čas… Bože moj…

A onda smo otkrili presude po zahtevu za pristup informacijam od javnog značaja, među kojima je jedna gde je ta ista sudija osudila predsednika opštine Bečej, Dragana Tošića, za nezaonito trošenje ukupno 37.425.858,00 dinara sa neverovatnih 35.000,00 (35 hiljda) dinara novčane kazne + opomena i to za 4 prekršaja.

Presudu prilažemo u celosti:

пресуда_број_577-19-Tošić_Dragan-2

Ne samo da mu je suđeno za sve prekršaje zajedno (pa mu je izrečena jedinstvena kazna, što je uvek povoljnije za okrivljenog) nego su za sve prekršaje utvrđene kazne na minimumu minimuma:

Za prvi prekršaj (preko 22 miliona „Eko dezu“ jednom od donatora budžeta) od propisane kazne od 10.000 do 2 miliona dinara – utvrdila zamislite prosečnu OPOMENU!

Takve milosti, po samopohvalama sudije, za prekršioce policijskog časa nije bilo, jer su kazne u proseku bile 100.000 sa smajlijem. Tu Sud nije našao za shodno da ikoga opomene, jer kako kaže sama sudija: „ … za druge opravdanje ne postoji“.

Kakvo je opravdanje sudija našla za predsednika opštine pročitajte sami u presudi.

Za drugi prekršaj (10 miliona nezakonito potrošenih para) sa istom propisanom kaznom utvrdila mu je najnižu kaznu – 10.000 dinara.

Za treći prekršaj (3,9 miliona nezakonto potrošeno na restorane i hotele) sa propisanom kaznom 10.000 do 2 miliona opet najnižu – 10.000 dinara.

Onda je sud iz prekršajne prijave SPOJIO 3 prekršaja u jedan produženi (nezakonite isplate raznoraznim komisijama bez ikakvog pravnog osnova) i utvrdio jedinstvenu kaznu od 15.000 dinara…

Ukupno kazna 35.000 + opomena za 37.425.858 dinara nezakonito potrošenih para, sve u istoj godini.

Dakle promil od štete nanete budžetu + smajli…

Eto kako se nekima prekršaji isplate a ti sirotinjo…

Oštrenje na sirotinji ili produženi aplauz