Da li je danas u našem društvu sasvim prirodno da neko ko je višegodišnji načelnik uprave, a pri tome i diplomirani pravnik, zaključkom Opštinskog veća opštine Bečej od 24.02.2020. godine, ponovo bude postavljen na mesto načelnika opštinske uprave? Veće je iskoristilo zakonsku mogućnost da ne raspiše konkurs za ovo radno mesto.

Sve ovo ne bi možda bilo baš toliko sporno da isti taj načelnik nije više puta prekršajno kažnjavan. Zvuči neverovatno da neko ko obavlja poslove ovog radnog mesta može „slučajno da pogreši iz neznanja“ ili se jednostavno radi o izuzetnoj političkoj fleksibilnosti i poslušnosti?

GG „Samo Lokalno“ je putem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja došla do saznanja da je bivši, tj. sada ponovo imenovani načelnik Opštinske uprave Bečej, Zoran Kovač, prekršajno kažnjen za:

  • isplatu prekovremenog rada u iznosu od 4.156.000 dinara bez zahteva poslodavca;

  • isplatu 320.000 dinara licu koje je zaposlio na mesto komunalnog inspektora, a da ne ispunjava tražene uslove u Sistematizaciji i Zakonu o komunalnim delatnostima;

  • isplatu od 7.329.000 dinara preduzeću Bečejprevoz bez sprovedenog postupka javne nabavke, (preduzeća u kome je nekad bio zaposlen sadašnji predsednik opštine Bečej Dragan Tošić);

  • isplatu od 1.502.000 dinara zaposlenima u opštinskoj upravi za raznošenje uplatnica za porez na imovinu;

  • kao i isplatu drugih usluga bez sprovedenog postupka javne nabavke u ukupnom iznosu od 2.937.000 dinara.

Ovde nije kraj profesionalnim sposobnostima ovog načelnika, bilo je tu presuda Upravnog suda za „ćutanje uprave“ (to je situacija kada on uopšte nije reagovao na zahteve stranke u postupku), Prekršajnog suda za nereagovanje po zahtevima uzbunjivača i neocenjivanje zaposlenih, a nekoliko akata mu je Ustavni sud poništio, kao suprotne Ustavu i Zakonima između ostalog i onaj o sistematizaciji radnih mesta, itd.

To što je neko kršio Zakon o budžetskom sistemu i na taj način potrošio, samo u ovom slučaju u toku jedne godine (prekršajne prijave je podneo DRI za samo jednu godinu – koju su kontrolisali), suprotno zakonu više od 16 miliona dinara, očito po željama političara (jer što bi ga inače takvog reizabrali), a pre svega najjače političke stranke – Srpske napredne stranke, ne predstavlja nikakav problem prilikom donošenja odluke o reizboru. Ne, čini se da je to upravo propruka, budući da je SNS odlučan u borbi protiv svakog vida zloupotreba i korupcije, ali samo na papiru. Akcioni plan za borbu protiv korupcije je donet samo da bi se građanima zamazale oči, dok u praksi svako radi nekažnjeno šta hoće. „Kaznili“ su načelnika uprave reizborom, bez javnog konkursa…

Po ovim saznanjima, izgleda da je presudni uslov da bi se obavljao posao načelnika opštinske uprave Bečej da kandidat ima „petlju“ da krši zakone uz već standardnu podršku koalicije SNS-SVM-POKS.

Prekršajno kažnjavan u Bečeju – preporuka za načelnika uprave?