Mi dole potpisana udruženja, grupe građana i pokreti osuđujemo reakciju predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, na podršku rektorke Beogradskog uneverziteta, Ivanke Popović, legitimnim zahtevima akademske zajednice.

Smatramo da je takav govor nedostojan funkcije predsednika republike i bivšeg studenta UB.  Pre svega zato, što se može tumačiti kao napad na autonomiju Beogradskog univerziteta koju garantuje Ustav RS i koji moraju uvažavati svi predstavnici javne vlasti na čelu sa predsednikom republike. Predsednik RS u skladu sa ustavom, izražava državno jedinstvo. Imajući ovo u vidu, smatramo da je on posebno odgovoran za ton, sadržinu i posledice izjava koje daje o građanima čiji je predsednik, bez obzira na političke i druge razlike.

Zahtev za ocenu valjanosti doktorske disertacije ministra finansija Siniše Malog je apsolutno legitiman i Beogradski univerzitet je jedini nadležan da o tome donosi odluku. Podsećamo predsednika republike da je načelo akademske čestitosti u osnovama sistema obrazovanja i da nikakve relativizacije u tom smislu nisu dopuštene. Stoga takođe osuđujemo izjavu predsednika prema kojoj ministarsku funkciju može obavljati i osoba sa osnovnom školom. Jasno je da u demokratskom društvu pravo da bude imenovano na ministarsku i slične funkcije ima svaki državljanin pod jednakim uslovima, nezavisno od stečenog visokog obrazovanja i to je u osnovi demokratije. Međutim, ovakva zamena teza je ujedno i neprimerena predsedniku republike. Ovo iz razloga što bi eventualno pravnovaljano utvrđivanje postojanja plagijata narušilo ugled univerziteta, ministarstva i drugih institucija RS, te u celini predstavlja društveno štetnu pojavu, koja neosporno mora voditi političkoj odgovornosti.

Stoga je  pitanje valjanosti doktorskih disertacija i pitanje odbrane akademske čestitosti od interesa svih studenata, naučnog osoblja, ali i od opšteg interesa. Akademska zajednica mora mnogo snažnije da digne glas u slučaju sumnje na narušavanje akademske čestitosti i preduzme one mere koje su u skladu sa načelom autonomije univerziteta, istovremeno stajući u odbranu akademskog znanja, akademske čestitosti i političke i svake druge odgovornosti za radnje koje su s tim u suprotnosti.

Mi kao organizacije civilnog društa dajemo apsolutnu podršku celokupnoj akademskoj zajednici na očivanju sopstvenog ugleda i borbi za ustavom zagarantovanu autonomiju.

Pokret Jasno i glasno Požarevac

GG Samo lokalno Bečej

UG Lokalna alternativa Vrbas

UG Građanski preokret Zrenjanin

Osuda reakcije AV na podršku rektorki Beogradskog univerziteta